Enligt en färsk Sifo-undersökning visade det sig att fler än varannan anställd kan tänka sig att byta jobb under sitt arbetsliv. I Sverige infördes också ganska nyligen ett omställningsstudiestöd där medarbetare kan få 80 procent av sin lön för att studera i ett år, en tydlig indikation på att arbetsmarknaden kontinuerligt förändras.

Arbeten som lockar allra mest

Det är inte bara yrken i samma sektor som attraherar idag, utan även andra branscher ser en tillströmning av ansökningar. Många väljer också ett arbete på annan ort för att prova hur de skulle trivas utanför hemstaden, eller för att få lite omväxling.

De hetaste yrkestitlarna under 2022 var bland annat:

  • Talent Acquisition Specialist
  • Data Engineer
  • Business Development Representative
  • Machine Learning Engineer
  • Content Coordinator

Ovanstående titlar har hämtats från ”Jobs On The Rise” studien från Linkedin som publicerades under föregående år. Andra jobb som många fann intressanta var bland annat Back End utvecklare, Hållbarhetschef, samt säljare som specialiserar sig på mjukvaruverktyg.

En majoritet av svenska arbetstagare kan tänka sig att frilansa

Under pandemin öppnades möjligheten för att arbeta hemifrån vilket fick en del att tänka om. I undersökningen från Sifo framgick exempelvis att hälften av de tillfrågade hade kunnat jobba frilans, istället för att vara heltidsanställda.

De främsta anledningarna för detta var större frihet och kontroll, men även möjligheten att bestämma sina egna tider.

Råd för dig som funderar på att byta karriär

Det kan vara en utmaning att berätta för dina kollegor och chefer att du tänker sluta. Ett tips är att presentera det hela som personlig utveckling, eller att du helt enkelt insett att du vill prova ett annat yrke.

Om du vill fortsätta hos din nuvarande arbetsgivare kan du se över möjligheten att byta bana inom företaget, eller att ansöka om tjänstledighet under ett år. På detta vis kan du pröva dina vingar utan att ta en lika stor risk.

I vissa fall kan du förhandla om uppdrag som konsult istället, något som ger dig mer frihet att välja dina arbetstimmar. Det kan även vara så att din chef kan tänka sig att gå med på frilansuppdrag, om målet är att jobba platsoberoende.