En tillgänglig webbplats är en webbplats som kan användas av alla, även personer med funktionshinder. Det är viktigt att skapa en tillgänglig webbplats så att alla kan få tillgång till samma information och resurser. Här kan du läsa mer om varför tillgänglighetsanpassning är viktigt. Vad är tillgänglighet på webben? Webbtillgänglighet innebär att personer med funktionshinder […]

Read More →