Det finns mycket som kan göras för att hjälpa både barn och vuxna som har en funktionsnedsättning. Ibland kan det vara nödvändigt med praktisk assistans, de kanske har svårt att klä på sig själva eller äta. Andra gånger kan det vara viktigt att man håller sig i närheten, hjälper dem med transport och andra detaljer som uppstår under dagens lopp. Sedan finns det också en rad med hjälpmedel som kan göra en enorm skillnad i deras vardag, och som gör det möjligt för dem att vara någorlunda oberoende.

Young Boys with Cell Phone

Elektroniken har gjort mycket för att hjälpa barn som har någon form av nedsättning i sina funktioner, vare sig de är fysiska eller mentala. En del autistiska barn kan hänga med i undervisningen med hjälp av en läsplatta, medan blinda kan navigera på internet med program som läser högt vad som står på skärmen. Men det finns också ett antal uppfinningar som kan stimulera och hjälpa dessa barn att utvecklas, att till viss grad överkomma sitt handikapp.

Hjälp där den behövs

Det allra bästa vore naturligtvis om barn med olika former av problem kunde få all den hjälp de behöver, och att deras familjer fick det stöd som de är i stort behov av. Men detta skulle kosta allt för mycket och redan nu så kämpar man med att få pengarna att räcka till. Alla de som lever i en liknande situation vet hur mycket ansträngning som gått åt bara för att få den grundläggande hjälp som så svårt behövs. Här hittar man mer information om stöd till barn med Aspergers.

Med lite hjälp så kan dessa barn klara av att göra det mesta, som att gå i skolan och kanske ha någon sysselsättning på fritiden. De behöver en person, förutom familjen, som respekterar dem och är där för att hjälpa till utan att ta över livet helt och hållet. Denna balans är inte alltid lätt, men det finns personal som är villig att jobba på detta sätt. Med deras hjälp så kan vardagen bli hanterbar och barnen kan klara av att göra så mycket som annars vore helt omöjligt. Det finns mer information på www.trfassistans.se.

Olika former av hjälpmedel

Allt efter som forskningen går framåt så kommer man upp med nya lösningar och hjälpmedel som kan vara till nytta för barn med en funktionsnedsättning. Bland annat har man funnit att genom att möblera om klassrummet så kan detta hjälpa en del barn, likaså när lärarna tillämpar den information om hur de ska presentera de olika ämnena. Många gånger så är dessa barn mycket intelligenta, det är inte detta det är frågan om. Istället ligger problemet inom inlärningsförmågan och den sociala reaktionen med andra. Genom att tänka på detta och handla i enlighet så kan situationen för barnen bli mycket bättre.

Vissa spel eller aktiviteter kan också stimulera barnen till att gå utanför sin sfär eller den miljö där de känner sig bekväma. När en del av problemet är att ha kontakt med andra människor så är det lätt att isolera sig, vilket i sin tur kan leda till andra problematiker. I detta inslag från Sveriges Radio kan man höra mer om hur mobilspel kan hjälpa barn med Aspergers och autism. En liten sak, kanske en del tycker, men något som kan göra stor skillnad för barnen och deras familjer.

Hänga med i utvecklingen

Det är alltså viktigt att hålla ögon och öron öppna för nya saker och utvecklingar. Ofta är detta inte något som man automatiskt får information om, utan föräldrarna måste komma på det själva. Därför har många gått med i organisationer eller forum där familjer med en liknande situation kan diskutera och prata med varandra. Detta kan också vara till hjälp för att handskas med alla de känslor och svårigheter som uppstår när någon i familjen har ett funktionshinder. När det sedan rör sig om ens barn så vill alla det allra bästa för dem. Ibland kan det vara en liten sak, som ett elektroniskt spel, andra gånger krävs det större insatser. Kampen för att barnet och dess familj ska få den hjälp de behöver fortsätter, och ingen kommer att ge upp. Istället ser man hela tiden efter nya sätt att förbättra barnets situation.