1512-1

Det känns faktiskt som att det byggs över hela landet. Och många välkomnar detta eftersom bostadsbristen är akut på sina håll. Nu är det ju inte bara hus och lägenheter som byggs, utan även kontorsbyggnader och andra verksamheter. Helt klart är byggbranschen ett framtidsyrke, för det kommer alltid att behövas nya byggnader av olika slag.

Men den här branschen är också en relativt volatil och dynamisk bransch. På ett bygge har du ofta flera olika hantverkare som kommer från ett antal olika firmor. Många jobbar som entreprenörer eller frilansare, andra har stora företag inom ett visst område. De kanske hyr ut maskiner, med eller utan förare, gör specialbeställningar och mycket annat. Ibland är det inte så lätt att kontrollera vem som befinner sig på plats. Därför finns det lagar som reglerar det hela.

Vad säger lagen?

Lagen är ganska tydligt när det kommer till byggbranschen. Du måste skriva upp vem som befinner sig på plats. När de kommer och när de går hem. Allt detta ska registreras. En av orsakerna till detta är att myndigheterna försöker begränsa antalet svartjobbare, något som alltid varit vanligt inom denna bransch. Bland annat ska det leda till en bättre konkurrens. För annars har ett laglydigt företag eller entreprenör ingen chans att klara sig. Hitta en bra personalliggare för byggbranschen.

Skatteverket kan när som helst komma och kontroller personalliggaren. Och om du inte fört in alla namnen kan det bli nog så dyrt. Det handlar om en kontrollavgift på 12 500 kronor, plus 2 500 kronor per person som inte är registrerad. Sedan kan andra saker tillkomma, så det lönar sig att ha allting i ordning. Därför kan det vara bra att skaffa ett system för personalen som är lätt att använda. Om det är krångligt så blir det lättare att hoppa över en dag. Och du kan vara säker på att det är just den dagen som du får besök av staten. System för bygg.

1512-2

Göra det lättare för dig själv

Byggbranschen kommer alltid att finnas, ingen tvivlar på att det är sant. Därför är det värt varje krona som du investerar i att allting ska fungera väl. Just bygg är ett bra exempel för du ger inte dina medarbetare dåliga verktyg om du vill att de ska jobba ordentligt. Istället investerar du i relativt dyra maskiner och utrustning för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det samma gäller tråkiga saker som administration och personalliggare. TechWorld skriver i den här artikeln om hur allt det dyker upp allt fler appar för tidrapportering.

Att ha allting i telefonen är praktiskt eftersom det är något som alla bär med sig. Du kan snabbt registrerar vem som är var och vid vilken tidpunkt. Sedan är det också lättare att sammanställa löner eller statistik. När du fakturerar en kund måste du ibland dela upp räkningen i flera små delar, de vill veta exakt vad de betalar för. Det är även bra för ledningen att ha kontroll över verksamheten. Att veta vad som kostar allra mest och hur de kan göra företaget lönsamt. Och allting grundar sig ju på de siffror du samlar in med rapporterna.

Nya regler gör situationen allvarligare

Hela tiden kommer det ut nya lagar och förordningar. En del klagar och anser att vi redan har så många. Och det är klart att ibland kan det vara svårt att hålla sig till allt som du måste göra. Vad andra säger är dock att Sverige har blivit ett så pass stabilt land tack vare alla de regler som finns. Samt att myndigheterna jobbar hårt med kontroller för att lagarna ska följas.

1512-3

Oavsett vad du har för åsikt om lagar och regler så är det något man måste göra. Byggbranschen är stor och kan bara beskrivas som en salig blandning. Eftersom det också är något som hela tiden försiggår så är reglerna många. Men det är inte bara byggarna som måste tidrapporter och registrera. Det är vanligt i andra yrken också, och skatteverket är på plats överallt. Barometern-OT skriver i denna artikel om krav på personalliggare i nya branscher.

Målet är att minska svartjobben, att få in skatter och arbetsgivaravgifter. Men också att öka chansen till en rättvis konkurrens. Om du jobbar ärligt kan det vara svårt att vinna offerter eller få kunder. Vem väljer en som är dubbelt så dyr för samma arbete? Så för de som försöker följa lagens långa arm kanske alla dessa regler välkomnas med öppna armar. Det finns ofta två sidor till en sak, men vanligtvis har du inte så mycket val. Du bör följa lagen för att undvika problem.

En bransch som bara växer

I en tid av ekonomiska svårigheter är det skönt att se hur byggbranschen fortsätter att vara stark. Det är sant att folk alltid måste ha någonstans att bo och arbeta. Så framtiden ser ljus ut för byggare och alla de som jobbar inom den branschen. Många specialiserar sig nu och bygger upp ett klientel inom en viss nisch. Folk är intresserade av hur de bor och vill ha det allra bästa. De ser på internet hur andra bor och vilka möjligheter som finns. Detta har gjort att flera hantverkare fått lära sig nya saker och pressa sig lite extra. Med helt fantastiska resultat.

På sina håll är det billiga bostäder som gäller. Immigrationen är en faktor som spelat in på krisen. Men på andra håll är det ett behov som funnits länge. Bland annat har studenter slitit i flera år med höga hyror runt universiteten. Det är få som har råd att bo för sig själva utan du är tvungen att dela med andra, vilket kan leda till stress och svåra situationer. På sina håll har kommunerna leasat ut mark som egentligen var märkt för parker och grönområden för att snabbt kunna bygga mindre, och billigare, lägenheter.

Med eller utan personalliggare kommer byggbranschen alltid att finnas. Men det är ingen som tror att registreringarna kommer att minska, tvärtom. Lagarna finns där som ett skydd och det är upp till dig att göra det bästa av dem. Med bra system kan du i alla fall förenkla proceduren.