Rekrytering är en viktig del av ett företags drift. Rätt person till jobbet kan vara avgörande och det motsatta en katastrof. Därför lägger många företag ner lite extra ansträngning på denna process. För att vara effektiv krävs det dock både ett sunt förnuft och de rätta verktygen. Du måste veta hur du kan rekrytera på allra bästa sätt.

Att rätta till en felrekrytering tar längre tid och kostar mer pengar än att från början hitta rätt. Därför ska du ta uppgiften på allvar. Samtidigt så får den ju inte ta allt för lång tid eller kosta för mycket. Denna balans kan uppnås genom att investera i bra redskap och kännedom om branschen.

Konsten att rekrytera

Du kan naturligtvis bara annonsera och samla in en rad med ansökningar. Efter fler intervjuer så har du kanske hittat den rätter personen. Eller så har du det inte, vilket kan leda till ännu fler annonser eller en mindre bra anställning. Istället för att slösa med resurserna eller ta risker med anställningarna så är det bättre att vara väl förberedd. Det går idag att hitta rekryteringsverktyg som verkligen fungerar. Du måste inte slå dina slag i luften utan kan målmedvetet starta upp din rekrytering.

En del bygger sitt urval på vilken utbildning personen har. Vissa poster måste ha en viss kompetens, och det verkar vara ett bra ställe att börja. Nu har dock ett flertal större företag och korporationer börjat hoppa över detta steg. De menar att det finns mycket som du inte lär dig på universitetet men som är avgörande för företaget. Inställning och personlighet har inte så mycket att göra med utbildning, men kan vara precis vad som behövs för en tjänst. Det är ofta en utmaning att rekrytera personal som har kompetens och är duktiga på sitt jobb.

331-6-2

Komma igång med processen

Det hjälper att ha rätt verktyg för rekrytering. En molnbaserad tjänst kan vara precis vad du behöver, där alla moment är täckta. Principerna är för det mesta de samma. Du annonserar jobbet och ger en så noggrann tjänstebeskrivning som möjligt. Det kan hjälpa att själv veta vad du förväntar dig av den du söker. En del av detta kan komma fram i annonsen, medan annat får vänta till urvalet och intervjuerna. Flera yrken lider av att inte kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Hör mer i detta inslag från Sveriges Radio.

När du fått in ett antal CV och ansökningar så gäller det att sålla. Att läsa mellan raderna är inte alltid så lätt, men kan vara till stor hjälp. Återigen så bör du utnyttja dina verktyg, de är där för att förenkla processen. Hela tiden så håller du ditt huvudsakliga mål i sikte. Att hitta rätt person till rätt plats så att företaget kan gå framåt. Genom att ha kontroll över var du är i skedet så blir det lättare att balansera din tid och planera för det som måste göras.

Som att boka intervjuerna. Detta är en viktig del av att hitta fram till den rätta eftersom du nu får ett ansikte till informationen. Ibland kan en person verka helt perfekt på pappret, men när du pratar med dem så inser du att de inte kommer att ge företaget någonting. Men det kan också vara åt andra hållet. En ansökan kan vara på gränsen och du tvekar om det verkligen är vad du letar efter. Men sedan visar sig personen ifråga kompensera för detta med andra goda egenskaper eller erfarenheter.

Rekrytering inom teknologi

Det lönar sig att använda bra verktyg och att lyssna på andra när det kommer till rekrytering. Alla företag har begränsat med utrymme för misstag, och en fel rekrytering kan ha stora konsekvenser. Du har även begränsat med tid och pengar för rekrytering, så välj ett riktigt bra redskap. Dagens tekniker är moderna och väl grundade i hur samhället fungerar. Ny Teknik rapporterar i denna artikel om sex råd för att rekrytera rätt.

Bland annat så föreslår de att du ska komma underfund med kandidatens emotionella intelligens. Det är ett stort ord som dock går ut på att se hur de klarar av kritik. Hur reagerar de för konstruktiv kritik eller när någon klagar på dem? Är de villiga att lära sig från sina misstag eller allt för stolta för att gå framåt?

Något annat som är i samma gren är problemlösning. De flesta vill ha självständiga anställda som kan ta hand om den dagliga ruljangsen. Samtidigt måste du vara säker på att de frågar om råd ifall de inte är helt säkra. Balansen kan vara hårfin beroende på vilket yrke det är fråga om. Hela tiden måste du tänka på vad som kommer att fungera i den grupp som redan finns och i ditt företag.

Olika metoder för rekrytering

Helt klart så är inte rekryteringen den samma för alla anställningar. Vissa kräver mer kompetens än andra, så är det bara. Men flera av de rekryteringsverktyg som finns kan anpassas till situationen. Inom vissa yrken är det svårare att hitta personal än i andra. En del regioner har färre kvalificerade som söker, medan storstäderna fortfarande lockar många. Allt detta måste tas med i beräkningen när du söker personal. Sveriges Radio rapporterar här om ett spännande projekt som ska göra rekrytering för enkla jobb smidigare.

Eftersom rekrytering är en stor del av ett företags framgångar så satsar allt fler på att hitta de rätta verktygen. Du har helt enkelt inte råd att undervärdera denna process. Inte bara i ekonomisk vinning, även om det i slutändan handlar om det. Men en arbetsplats är så mycket mer än bara en grupp kvalificerade arbetare. Det ska fungera på en högre nivå, där flera olika individer kommer tillsammans som en enhet.

331-6-3

Idag satsas det mycket på just gruppen och arbetsmoralen. Trivsel på arbetsplatsen har fått en större fokus än någonsin tidigare. Därför så har även rekryteringsprocessen blivit mer finslipad och i vissa tillfällen komplicerad. Du kan inte anställa någon som tippar den fina balansen åt fel håll. Vare sig det handlar om yrkeskompetens eller personlighet. Inte så att allting måste vara perfekt, det är inte fråga om en utopi. Men du vill inte göra misstag som går att undvika.

Hitta fram till rätt person

Ta dig tid att lära känna de verktyg som är tillgängliga. Använd dem och se vilken skillnad det gör för hela rekryteringensprocessen. Du kan aldrig fuska med de olika detaljerna eller tro att något inte är viktigt. Men du kan dra nytta av den hjälp som finns. Dessa metoder har studerats av folk som verkligen vet vad de håller på med. Som vill att du och en lämplig sökande ska hitta fram till varandra. För det hela fungerar åt båda hållen. Du vill ha en anställd som passar posten, och det finns alltid en eller flera personer där ute som vill ha ett jobb som fungerar för dem.

En del har känsla för rekrytering. De kan se direkt om en person är trogen sina referenser och vad de påstår kunna göra. Oavsett om du kan göra detta eller inte så kommer urvalet bli både enklare och mer korrekt om du tar användning av dessa fina verktyg. Detta kommer att gagna företaget och ge dig mer tid över för andra uppgifter.