283-4-internetsäkerhetMånga får rysningar lӓngs ryggraden nӓr de hӧr ordet virus, och det ӓr inte något man kan bota med antibiotika. Virushotet på internet ӓr en realitet i dagens samhӓlle, och något man verkligen bӧr gӧra allt man kan fӧr att skydda sig mot.

Det finns olika sorters virus och andra online sjukdomar som kan drabba ens dator och fӧretag. Vissa ӓr utformade fӧr att fӧrstӧra information, andra fӧr att stjӓla den. Oavsett storleken på ens fӧretag, eller om man ӓr privatperson, så ӓr det ingen som vill bli attackerade och infekterad. Dӓrfӧr ska man se till att ha ett vӓl fungerande, effektivt virusprogram installerat på alla sina datorer.

Skydd dӓr det behӧvs

Det kan skapa stora problem om man får in ett virus i sin dator. De kan sudda bort allt som finns på hårddisken, stӧka till rent allmӓnt, men också stjӓla den information man har. Fӧr den som har sitt kundregister registrerat på datorena, vilket så gott som alla har idag, kan detta vara ett enormt problem. Man skriver ofta in privat, kӓnslig information i dessa register och kunderna litar på att denna information inte sprids. Ett virus kan vӓnda upp och ned på alltihop och sprida denna informationen. Eftersom detta aldrig kan vara ett alternativ bӧr man istӓllet skydda sig ordentligt. Hitta bra pris på antivirusprogram här från AVG Antivirus. De har bra produkter som gӧr att man kan kӓnna sig trygg.

Det ӓr också vanligt att datatjuvar fӧrsӧker komma åt ens pengar, de allra flesta idag skӧter sina bankӓrenden online. En sӓker uppkoppling, med starka lӧsenord, ӓr grundlӓggande fӧr att skydda sig. Ett bra virusprogram hindrar dessa hackers att ens komma i nӓrheten av ens konton och information.

Installera skyddet i tid

Fӧr att man ska kunna slappna av och koncentrera sig på det arbete man har så ӓr det bӓst att installera ett bra antivirusprogram så fort som mӧjligt. Nӓr man vӓl gjort allt man kan fӧr att skydda sig så tar programmet hand om resten. Nӓr ett hot upptӓcks så sluter virusprogrammet upp runt omkring det och hindrar det från att sprida sig. Ibland får man bestӓmma vad som ska ske med inkrӓktarna, andra program jobbar helt automatiskt. Besök www.avgantivirus.se för mer information om virusprogram. Fӧr att vara riktigt sӓker bӧr man också se ӧver sina mobiltelefoner. Här kan du läsa om virusskydd för mobilen. Genom att se till att alla datorer och mobiltelefoner ӓr skyddade kan man undvika stora problem.