Många får rysningar lӓngs ryggraden nӓr de hӧr ordet virus, och det ӓr inte något man kan bota med antibiotika. Virushotet på internet ӓr en realitet i dagens samhӓlle, och något man verkligen bӧr gӧra allt man kan fӧr att skydda sig mot. Det finns olika sorters virus och andra online sjukdomar som kan drabba […]

Read More →