Ganska många företag har ett system för tidrapportering. Inom vissa branscher är det lag men annars handlar det mest om att praktiska anledningar. Du kan ha kontroll över vad som händer och sker i ditt företag. Lönerna blir korrekta och du slipper extra arbete med att korrigera dem. Sedan kan det också vara bra för dig själv som enskild person att hålla reda på den tid du jobbar. Den stora frågan brukar dock vara hur det ska gå till.

För tidrapportering kan ta mer tid än du egentligen vill lägga ner på det. För samtidigt som du måste ha koll på scheman och skift så ska ju arbetet också bli utfört. En förskolelärare som måste sitta med allt för mycket administrativt arbete får mindre tid över för barnen. Det samma gäller sjuksköterskor som också har ett arbete som kräver en viss närvaro nästan hela tiden. Därför är det viktigt att ha ett bra system för scheman och tidrapportering.

Skapa goda förutsättningar

Om du vill att de anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan allt för mycket stress måste du ge dem de rätta förutsättningarna. Det ska inte vara en börda med tidrapportering även om en del inte riktigt ser nyttan av det. Istället lönar det sig att investera i ett bra system redan från början. En metod som tillåter alla att göra det de måste, utan några hinder. NEXTs system för tidrapportering från Nordsys till byggbranschen är ett populärt val bland företagare.

För det handlar inte bara om tidrapportering. Det är så många moment som ska klaffa för att arbetsdagen ska fungera. Arbetsordern ska vara korrekt och helst kunna uppdateras vid behov. Det är inte längre effektivt att skriva lappar för hand, i alla fall inte på ett flertal arbetsplatser. Registrering och återrapportering är grundläggande för att du ska kunna följa med i projektens gång. Allt detta kan du få på ett och samma ställe, plus så mycket mer som hänger ihop med dessa funktioner. Läs mer om deras system på den här sidan.

1462-2

Tradition eller framåtanda?

Om du frågar en framgångsrik företagare vad som är hemligheten bakom hens framgång så kan du få olika svar. Men ofta så har de jobbat hårt, det är sällan som du bara kan sitta och se hur pengarna trillar in. Något annat som många har gemensamt är att de haft en vision för framtiden. Ibland har det inneburit att de tagit risker. Andra gånger har det varit viljan att prova på något nytt. Flera av de riktigt rika ser till att alltid känna till nyheter och allt sådant som kan vara bra för deras verksamhet. Så kommer du runt traditionell tidrapportering med bättre verktyg. Läs mer i denna artikel i Resume’.

Speciellt nu för tiden när det finns så många alternativ. Du måste inte göra allting traditionellt, såvida det inte är det allra bästa för dig. Allt fler företagare ser mer på resultaten. Om de har en bra chef som kanske har lite annorlunda tankar om rapportering så kan det fungera bra. Inte för alla men för de flesta. Många chefer ser till att omge sig med personal som de kan samarbeta med. Det allra bästa brukar dock vara en kombination av bra verktyg och aktiva medarbetare. I vissa tillfällen har det tagit några försök som misslyckats innan den rätta metoden funnits fram till.

Enkel men effektiv rapportering

Det är onödigt att lägga ner mer tid än nödvändigt på byråkrati och administration. Det har sin plats, utan lite ordning så skulle ingenting fungera. Men det ska inte vara så tidskrävande att andra uppgifter blir lidande eller det blir stressigt för de anställda. Därför gäller det att satsa på sådant som inte tar tid men ändå är effektivt. PC För Alla skriver här om att allt fler tidrapporterar i appar.

Så gott som alla har minst en mobiltelefon i fickan. Det är lätt att bara knappa in när du börjar ditt skift och när det är dags att gå hem. Dessa uppgifter kan sedan skickas vart du vill eller användas på annat sätt. Smidigt och effektivt, med bara några klick så har du lämnat in den rätta informationen. Med dagens teknologiska hjälpmedel finns det ingen anledning att slösa med tiden på sådant som du egentligen inte vill hålla på med.

1462-3

Viktigt med korrekt tidrapportering

Varför ska man då över huvud taget rapportera sin tid om det är så krångligt? Svaret är egentligen ganska enkelt. Det krävs en viss organisation för att allting ska fungera. Du märker det inte så mycket när du bara har en eller två anställda. Men företaget behöver inte bli så väldigt stort innan du tappar en viss del av kontrollen. Med tanke på att personalkostnaderna ofta är en av de största utgifterna i ett företag så faller det sig naturligt att hålla ett öga på det.

Inte så att du tror att alla dina medarbetare försöker lura dig. Det sker ibland, men det är inte bara därför som effektiv tidrapportering är så viktig. Ibland ligger den till grund för hur mycket du kan fakturera din kund för. Du kan vara säker på att de också håller koll på hur mycket ditt företag arbetat på deras projekt. Det ska inte faktureras varken för mycket eller för lite.

Bra för alla med tidrapportering

Sedan kan det också vara en fråga om hur du ska fördela dina resurser. Genom att veta exakt hur många timmar varje projekt eller avdelning använder så kan du göra korrekta kostnadskalkyler. Du kan hitta fram till den där så viktiga balansen där du lägger ner mindre än du får in. Ibland kan det vara bra att veta inte bara helheten utan varje liten del av företagets aktioner.

Tidrapportering kommer att fortsätta vara en viktig del av vardagen för många företag. Dels för att det är bra för dem men också för att lagen kräver vissa detaljer. För att underlätta för alla parter bör du investera i ett bra system. Något som vuxit till sig är att rapportera tiden i appar. De har du alltid med dig och de är lätta att använda.